Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης

Η ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων είναι ο στόχος μας, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανά κλάδο. Η DLS έχοντας στο ενεργητικό της ελεύθερους επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα, για το αντικείμενο εργασίας τους, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του φορέα παροχής μισθωμένων υπηρεσιών.

Η DLS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής-επαγγελματικής ευθύνης 1.000.000 μέσω συνεργασίας της LLOYD’S Ασφαλιστικής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *