Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό προφίλ

Σε μια νέα εποχή που οι διαδικασίες των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζονται και απαιτούν μεθόδους βέλτιστης υλοποίησης, η DLS προσφέρει εναλλακτικά ολοκληρωμένα συστήματα παροχής μισθωμένων υπηρεσιών DLS direct leased services η οποία αποτελεί καινοτομία στην Ελλάδα.  

Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών η οποία είναι σε πλήρη εφαρμογή στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, αφενός βελτιώνει αισθητά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και ωθεί το ανθρώπινο δυναμικό στην συνειδητά αυξημένη παραγωγικότητα και την οικονομική τους αναβάθμιση αφετέρου δημιουργεί στέρεες βάσεις για αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς οι επιχειρήσεις είναι απαλλαγμένες από την καθημερινή ενασχόληση με το εργασιακό αντικείμενο καθαυτό και αναπτύσσεται στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η DLS παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο εύρος δομών και υπηρεσιών.

Στην DLS θεμελιώνουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες μας που προάγουν την εμπιστοσύνη και στοχεύουν στην ανάπτυξη. Ειδικά μέσα από την καινοτόμα εναλλακτική μισθωμένων υπηρεσιών μας και την εξειδικευμένη συμβουλευτική μας καθοδήγηση επιτυγχάνουμε τη βελτίωση όλων των λειτουργικών διαδικασιών, την επίτευξη των δεικτών απόδοσης αλλά και τη συνολική μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.

Η ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων είναι ο στόχος μας, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανά κλάδο. Η DLS έχοντας στο ενεργητικό της ελεύθερους επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα, για το αντικείμενο εργασίας τους, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του φορέα παροχής μισθωμένων υπηρεσιών.

Η DLS κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις κρατικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.
Στο προσωπικό παρέχεται συνεχής εκπαίδευση αλλά και εξειδίκευση ανάλογα τις συνθήκες εργασίας του πελάτη.
Η DLS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής-επαγγελματικής ευθύνης 1.000.000 μέσω συνεργασίας της  LLOYD’S Ασφαλιστικής .

Δείτε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.